reklama

Jak zaprojektować kampanię?

Najważniejszy jest pomysł i postępowanie zgodnie z prostymi zasadami – to źródło sukcesu każdego działania. A dlatego, że diabeł tkwi w szczegółach trzeba się nim przyjrzeć. Oto mapa drogowa skutecznej kampanii. Pokonując 8 kroków dojdziesz do celu, odnosząc sukces.

Dobrze przeprowadzona kampania gwarantuje sukces. Jednak po drodze od pomysłu przez realizację, aż do podsumowania jest sporo działań jakie trzeba zrealizować. Aby w gąszczu zadań i podziału obowiązków nie pogubić się należy działać według kroków.

  • KROK 1 – analiza konkurencji

Skuteczna kampania to taka, która nie jest powielona i jest oryginalna. Dokonanie merytorycznej oceny rynku w pierwszym etapie jest niezwykle ważne. Jakimi narzędziami posługuje się konkurencja w komunikacji z potencjalnymi klientami, jak inni starają się wyróżnić? To podstawowe elementy jakie trzeba przeanalizować.

  • KROK 2 – kontekst

Analiza marki powinna skupić się nie tylko na sprawdzeniu, jak makra się komunikuje i jakie narzędzia wykorzystuje. Dodatkowym elementem jest sprawdzenie w jaki sposób produkt i marka jest postrzegana przez klientów i czy konkurencja napotkała na sytuacje kryzysowe.

  • KROK 3 – konsument

Jakimi wartościami kieruje się konsument? Co wpływa na dokonywane przez niego decyzje, do czego aspiruje i z jakich narzędzi do komunikacji korzysta? Z jakimi mediami się styka w ciągu dnia? Ten element analizy jest niezwykle ważny bowiem dotyczy konkretnej grupy społecznej.

  • KROK 4 – strategia

Zebranie wszystkich wiadomości – wyników analiz konkurencji, kontekstu i zachowań konsumenckich pozwala na zbudowanie jednolitej strategii. Co jednak jest ważne, trzeba pamiętać, aby strategia nie określała samej kreacji. Ma ona w neutralny sposób mówić o wydźwięku działań. To czas na zbudowanie świata wartości, jakie będą komunikowane klientowi.

  • KROK 5 – kreacja

Na bazie strategii powstaje koncepcja i kreacja. Filozofia przekuwana jest na obrazy i hasła. Planowane są źródła przekazu komunikatów. Co najważniejsze kreacja ma spodobać się konsumentowi, musi być zrozumiała w odbiorze i zgodna ze strategią. Warto pamiętać, że kreacja nie zawsze musi podobać się klientowi, najważniejsze aby wzbudzała ona zamierzone emocje u klientów.

  • KROK 6 – media i budżet

Wysokość budżetu przeznaczona na działania jest niezwykle istotna. Pozwala w dogodny sposób dobrać media, za pomocą których komunikacja z potencjalnym klientem zacznie się odbywać. Przy wyborze mediów trzeba się kierować wcześniejszymi wynikami analiz. W tej przestrzeni, gdzie funkcjonuje konsument, tam pojawia się marka lub produkt.

  • KROK 7 – emisja i optymalizacja

Reklama poszła w świat, agencja analizuje informacje spływające ze statystyk i ruchów konsumentów. Obserwuje, czy to, co zostało zaplanowane sprawdza się w rzeczywistości. Jeśli wyniki nie są zadowalające optymalizowane są działania, tak by założone efekty kampanii zostały osiągnięte.

  • KROK 8 – Podsumowanie

Po zakończonej kampanii czas na raport. Dane rynkowe, sprzedażowe, statystyka zachowań konsumentów w sieci – te i wiele innych zestawień poddawane są analizie i sporządzany jest raport z przeprowadzonej kampanii. Przedstawione wyniki powinny być przedyskutowane przez agencję i klienta.

I na koniec. Złota zasada przy realizacji kampanii, która zakończy się sukcesem? Na każdym etapie agencja kontaktuje się z klientem i informuje go o postępach prac.

Otrzymaj darmową wycenę

email*

telefon*

usługa*

dodatkowe informacje*