Rafał Guzowski

Rafał Guzowski 

Trener konsultant – prowadzi kompleksowo programy rozwojowe, projektowane specjalnie na potrzeby klientów. Odpowiada merytorycznie za oferowane usługi szkoleniowe oraz dobór kadry szkoleniowej. Dysponuje zaawansowanym poziomem kompetencji trenerskich.

Trener ekspert posiadający autorskie metody edukacyjne i posiadający specjalizację tematyczną.

 

Specjalizacja trenerska:

media społecznościowe, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, polityka informacyjna, polityka wizerunkowa, prawna ochrona wizerunku, zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa i instytucji w czasie kryzysu, zarządzanie zasobami ludzkimi – budowanie zespołu, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR i norma ISO 26000), kreowanie kampanii społecznych, komunikacja asertywna, rozwiązywanie konfliktów, warsztat rzecznika prasowego, prawo autorskie, prawo prasowe

 

Doświadczenie:

Ekspert z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz wizerunku. Posiada kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework, studia doktoranckie (politologia) ukończone w 2013 roku, w tym samym roku ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autor dwóch książek dotyczących kreowania i ochrony wizerunku w mediach społecznościowych oraz kreowania wizerunku w mediach, współredaktor zbioru referatów wydanych w formie opracowania naukowego.

 

W ostatnim czasie prowadził szkolenie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla pracowników wojeówdzkich urzędów pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, Stowarzyszenia Zespołu Williamsa.

 
Otrzymaj darmową wycenę

email*

telefon*

usługa*

dodatkowe informacje*