Zarządzanie wizerunkiem firmy w kryzysie

W jaki sposób zmienić w sukces trudną sytuację, w jakiej znalazła się firma? Jak planować i wdrażać działania antykryzysowe? To strategiczne szkolenie przygotuje firmę na nagłe sytuacje kryzysowe. 

Udział w szkoleniu polecamy menedżerom każdego szczebla, kierownikom zespołów i projektów, czyli tym którzy odpowiadają za sprawne funkcjonowanie firmy, budowanie wizerunku i nadzorują działania związane z realizacją polityki promocyjnej i informacyjnej, a także specjalistom przygotowującym się o objęcia stanowisk menadżerskich.

 

Cele szkolenia:

- podniesienie poziomu umiejętności zarządzania wizerunkiem osobistym menedżera
- podniesienie poziomu umiejętności zarządzania wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej
- poznanie strategii i narzędzi postępowania instytucji w sytuacji kryzysowej
- poznanie zasad organizowania zespołu kryzysowego, sporządzenia księgi kryzysowej oraz zasad komunikacji w sytuacji kryzysowej
- zaznajomienie się z prawnymi aspektami ochrony wizerunku

 
 

Udział w szkoleniu ma na celu zwiększenie skuteczności budowania swojego wizerunku oraz nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej prawnej ochrony wizerunku. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat technik podnoszących poziom wiarygodności. W trakcie zajęć omówione i przeanalizowane zostaną modele zarządzania sytuacją kryzysową (poprzez sposoby identyfikacji zachowań i radzeniem sobie z zachowaniami skrajnymi, przeprowadzony zostanie trening komunikacji asertywnej w sytuacji kryzysowej), opracowane zostaną wzorce schematów i procedur efektywnego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych (plan komunikacji z pracownikami, klientami, instytucjami państwowymi oraz z przedstawicielami mediów).

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu, o ile uczestniczyć będzie w co najmniej 80% godzin szkolenia.

Poznaj sylwetkę trenera prowadzącego Rafał Guzowski


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego zorganizowanego na potrzeby konkretnego podmiotu. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Miejsce szkolenia uzgadniamy wraz z Klientem. 

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.
 
Otrzymaj darmową wycenę

email*

telefon*

usługa*

dodatkowe informacje*