Metody pracy trenerów

Programy szkoleniowe są konstruowane na bazie cyklu Davida A. Kolba i odpowiadające mu style uczenia się wyróżnione przez P. Honey’a i A. Mumforda.

  • prezentacji wiedzy teoretycznej: wykładu i prezentacji, dyskusji, studium przypadku;
  • aktywnych metod pracy: gry i symulacje, odgrywanie ról;
  • dyskusji panelowych oraz dzielenie się doświadczeniem.

Uczenie się dorosłych – cykl Kolba

Opracowanie na podstawie D. Kolb: Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development

 

Zgodnie z psychologią rozwojową, każdy dorosły człowiek dysponuje znacznym potencjałem rozwoju. Za proces edukacji osób dorosłych odpowiada tzw. inteligencja skrystalizowana. Dzięki połączeniu wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania proces edukacji przebiega efektywniej. Operatywność i efektywność uczenia się dorosłych zależy od możliwości wykorzystania swoich: nawyków; postaw; gier z odwołaniem się do własnego doświadczenia życiowego; zrozumienia wartości tego, czego się uczy; możliwości wpłynięcia na plan i przebieg szkolenia, w którym uczestniczy; wiedzy oraz doświadczenia, które są uznane za cenne i przydatne w trakcie szkolenia.
Każdy program szkolenia oferowany przez NXT oraz organizacja szkolenia jest ściśle związany z metodą D. A. Kolba.
Otrzymaj darmową wycenę

email*

telefon*

usługa*

dodatkowe informacje*