Etyka i regulaminy

NXT przyjmuje i w pełni akceptuje "Kodeks dobrych praktyk" przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r.
Celem KDP jest promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo -rozwojowych na rynku.

KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo - rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi (zapoznaj się z zapisami kodeksu tutaj). Z przyjętych standardów wynikają nasze regulacje z zakresu procesu organizacji i przeprowadzania szkoleń.

Zgodnie z przyjętymi standardami NXT prowadzi szkolenia zamknięte – dedykowane dla firm oraz szkolenia otwarte, w których wziąć udział może każdy zainteresowany.

Regulaminy określają rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez NXT, oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług wraz z przewidzianym trybem postępowania reklamacyjnego.

 

Do pobrania wzór: „Regulamin szkoleń zamkniętych”

Do pobrania wzór: „Regulamin szkoleń otwartych”

Zapoznaj się z kodeksem etycznym pracy trenera NXT
Otrzymaj darmową wycenę

email*

telefon*

usługa*

dodatkowe informacje*